Header

Keuze voor nieuwe locaties


Om te bepalen in welke nieuwe projecten Dormio zal deelnemen of welke zij zal overnemen zijn vele factoren bepalend. Dormio heeft geen topografische grenzen, waarbij wordt aangemerkt dat ontwikkelingen buiten Europa vanwege de extra risico’s en afstand kritischer worden bekeken dan ontwikkelingen binnen Europa.

Uitgangspunten

Wij hanteren twee belangrijke uitgangspunten bij de ontwikkeling van nieuwe projecten. Allereerst dient het uiteindelijke project door Dormio Resorts & Hotels in de verhuur en exploitatie te worden genomen en daarnaast past het project binnen het portfolio en het viersterren project waar Dormio Resorts & Hotels voor staat.

Ook is de grootte/omvang van het project van belang. Er zijn geen standaardeisen voor, maar indien een project zo klein is dat er niet van een resort en/of een (middel-)groot hotel kan worden gesproken, is het project voor Dormio Leisure Development niet geschikt. Benieuwd of uw project past bij Dormio?

Neem contact met ons op
Dormio Resort Vallorcine met skilift

Omvang

In nieuwe landen/gebieden waar Dormio gaat ontwikkelen moet er zeker sprake zijn van een zekere schaalgrootte om een haalbaar project te kunnen realiseren. Dormio ontwikkelt “open” resorts. Dat betekent dat wij ons voorzieningenniveau aanpassen op de aanwezige toeristische infrastructuur. Derhalve is deze infrastructuur mede bepalend in hoeverre een locatie voor ons interessant is, maar ook wat de minimale omvang van een resort of een hotel moet zijn. Indien we veel toeristische voorzieningen moeten realiseren, zal de omvang van het nieuwe resort groter moeten zijn dan wanneer dit niet het geval is.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Wenst u meer informatie over één van onze projecten? Of bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor een partnership voor een nieuwe ontwikkeling? Neem contact met ons op!

Neem contact op