Privacy statement

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe Dormio met uw gegevens omgaat. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door middel van onder andere het klantensysteem van Dormio, verwerkingen via onze websites en tot het gebruik van cookies. Onder Dormio wordt verstaan, alle tot de Dormio groep behorende vennootschappen. Dormio respecteert de privacy van alle klanten/relaties en gebruikers van onze websites en zal er zorg voor dragen dat de informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Dormio biedt verschillende producten en diensten aan en voor een goede uitvoering daarvan kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en opslaan.

Dormio zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming dient Dormio het verwerken van uw persoonsgegevens te kunnen baseren op één van de in deze verordening genoemde rechtsgrondslagen.

Wij zullen uw gegevens met name verwerken voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst (hiervan zal bijvoorbeeld sprake zijn wanneer u een recreatiewoning bij ons koopt, of wanneer u een recreatiewoning op één van onze resorts boekt voor een verblijf) of op basis van door u gegeven toestemming (hiervan zal sprake zijn indien u zich inschrijft voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven).

Daarnaast zal Dormio eventuele persoonsgegevens van u verwerken op basis van een wettelijke plicht (bijvoorbeeld het bijhouden van een register op de resorts van de aanwezige gasten) alsmede op basis van het behartigen van gerechtvaardigd belang, zoals het toepassen van direct marketing.

Hieronder zullen wij per product/dienst aangeven welke gegevens wij van u verzamelen en verwerken:

U verkoopt of verhuurt uw recreatiewoning
Wanneer u uw recreatiewoning verkoopt of verhuurt via Dormio, dan zal Dormio de volgende gegevens van u vastleggen in haar administratie:

 • Naam, adres en contactgegevens;
 • Omschrijving van de woning, alsmede relevante kenmerken;
 • Eventuele foto’s en video’s van de woning;
 • Overige informatie die u aan Dormio verstrekt.

Uw gegevens worden gebruikt om de bemiddelingsopdracht die u aan Dormio heeft verstrekt uit te voeren. Tevens kunnen uw gegevens gebruikt worden voor;

 • Het onder de aandacht brengen van uw recreatiewoning bij het publiek, zoals onder andere op websites of in verkoop/verhuurbrochures van Dormio en van relaties/partners van Dormio;
 • Voor het toezenden van informatie over producten en diensten van Dormio; als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met Dormio.

U koopt een recreatiewoning of bent op zoek
Wanneer u op zoek bent naar een recreatiewoning en/of een recreatiewoning aankoopt, dan zal Dormio de volgende gegevens van u vastleggen in haar administratie.

Op zoek naar een recreatiewoning

 • Naam, adres en contactgegevens;
 • Zoekprofiel met daarin uw woonwensen;
 • Overige informatie die u aan Dormio verstrekt.

U koopt een recreatiewoning

 • Naam, adres en contactgegevens;
 • Gegevens over de woning die u heeft gekocht;
 • Overige informatie die u aan Dormio verstrekt.

Uw gegevens worden gebruikt om contact met u te onderhouden, alsmede voor het opstellen van de overeenkomsten in het geval u een recreatiewoning koopt en vervolgens voor de uitvoering van deze overeenkomsten. Tevens kunnen uw gegevens gebruikt worden voor:

 • Eventuele adviezen, indien u daarom verzoekt;
 • Voor het uitvoeren van analyses en rapportages, zodat Dormio haar dienstverlening kan verbeteren;
 • Voor het toezenden van informatie over producten en diensten van Dormio; als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met Dormio.

Dormio website en social media
Tijdens het bezoeken van onze website, Instagram, Facebook en andere sociale media, worden – nadat u daarvoor uw toestemming heeft gegeven - door u leuk gevonden items en bekeken pagina’s onthouden. Dormio werkt daarbij samen met derden. Zowel Dormio als deze derden maken daarbij onder andere gebruik van zogenaamde cookies.

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers worden teruggestuurd. Op basis daarvan kunnen wij uw eventuele interesses inzichtelijk maken en u voorzien van relevante informatie en aanbiedingen.

Naast functionele cookies plaatsen we ook standaard analytische cookies. Analytische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruikt, naar welke informatie bezoekers op zoek zijn en welke pagina's het meest worden bezocht.

We analyseren en verbeteren de website continu om de ervaring voor bezoekers zo prettig mogelijk te maken. De statistieken die we verzamelen zijn volledig anoniem en kunnen we niet herleiden naar personen en privégegevens. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt.

We maken gebruik van Google Analytics om inzichten te verkrijgen uit de data. De analytische cookies plaatsen we altijd bij een bezoek aan onze website. Dormio werkt onder andere samen met Amplixs, Mailchimp, AFAS, Sumo, Zapier, Bookzo, Cubilis en Umbraco. Meer informatie over het gebruik van cookies door deze partijen vindt u op de website van de betreffende partijen.

Contact, inzage, wijzigen of verwijderen gegevens en klachten
Dormio zal ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd en dat uw gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden, tenzij het op basis van wetgeving noodzakelijk is dat uw persoonsgegevens langer worden bewaard.

Wilt u inzage in uw persoonsgegevens, een wijziging doorgeven of uw persoonsgegevens laten afschermen of verwijderen? Dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens. Dormio zal binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Heeft u aanvullende vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens of klachten, neemt u dan alstublieft ook contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens:
privacy@dormio.eu
Mevrouw Rengersen
026-3537700

Niet eens met het besluit van Dormio?
Bent u het niet eens met een besluit van Dormio of de uitvoering ervan, dan kunt u zich wenden tot de rechter of de betreffende overheidsinstantie.